Cung cấp phôi PET sản xuất chai dầu ăn

Trong  mảng dầu ăn, Netgia hiện cung cấp một số mẫu như: 28/16g, 28/23g, 28/25g, 30/27g, 45/130g

Mọi thông tin chi tiết hãy liên hệ với Negia theo hotline 0909.752.853

Bài viết liên quan
Holine: 0909 752 853