Chai nước Suối

Netgia đa dạng về các loại mẫu mã và dung tích các loại chai từ 200ml —> 2 Lít

Chai Pet 250ml- Netgia Plastic
Chai nước suối 500ml
Chai nước suối các loại

 

Bài viết liên quan
Holine: 0909 752 853