Can nhựa 5L PVC

Can nhựa 5L PVC Polyvinyl clorua (PVC hoặc V) có khả năng kháng hóa chất tốt. bản thân chất liệu có một hàng rào kháng oxy tốt, làm cho nó phù hợp với các loại [...]
Holine: 0909 752 853